Stoje sa leva na desno:

Jakab Viktor, Georgijevski Danilo, Šupić Luka, Martinović Aleksandar, Perunović Luka, Ardalić Mihajlo, Šiljak Miljan, Jeremić Mihajlo, Nedić Nedo.


Sede sa leva na desno:

Deli Matija, Martinović Ivan, Vujičić Lazar, Veinović Uroš, Stojanović Petar, Šorak Marko, Mileticki Luka.